Träning

Rätt rörelseanalys och rätt funktionsträning minskar risken för överbelastningsskador och smärta. Återkommande besvär kan bero på att du belastar för hårt i förhållande till din förmåga att stabilisera korrekt. Träningsintensiteten måste därför ligga på den nivå som du förmår stabilisera på!

Bra funktionell träning hjälper dig att successivt öka din rörlighet och din stabiliserande förmåga så att du kan höja din träningsintensitet utan skaderisk. Du kommer att träna effektivt och säkert med vetenskapligt baserade metoder som grund, oavsett din nivå, nybörjare såväl som elitidrottare.

DNS-baserade stabilitetsövningar (se spellistan)

Träningsformer

Funktionell rörelseanalys

Första steget är att grundligt undersöka ditt rörelsemönster för att hitta eventuell stelhet, smärta eller svaghet. Vårt fokus ligger på att tillsammans analysera andningsmönster, koordination, styrka och rörlighet för att på så sätt skapa ett personligt och effektivt tränings- eller rehabprogram specifikt för dig och dina behov.

Till huvudmenyn

Skaderehabilitering och Smärtprevention

Det absolut viktigaste är att du lär dig känna igen hur det känns i kroppen när du använder rätt stabiliserande muskulatur. Vi börjar med de svagaste länkarna i dina muskulära kedjor både vad gäller stabilitet och mobilitet – en utmanade träning på många sätt där din hjärna kommer att jobba minst lika hårt som dina muskler!

För en bestående effekt ska de specifika DNS-övningarna upprepas ofta så att den rätta kontakten mellan hjärnan och musklerna förstärks och permanentas. Du kommer därför att få 3-4 övningar att jobba med på egen hand.

Till huvudmenyn

Korrigerande/Funktionell träning

Nästa steg är dynamisk stabilisering, det vill säga stabilitet i rörelse. Att bara träna statisk stabilitet som till exempel ”plankan” har en begränsad effekt om ditt mål är att behålla ett effektivt rörelsemönster under ett maratonlopp.

Med förbättrad stabilisering kan du nu belasta mer i din vanliga träning. Ett stort steg på vägen för att träna smart, inte bara hårt!

Till huvudmenyn

Sportspecifik funktionsträning

Belastningen, hastigheten och svårigheten i övningarna ökas nu successivt. Fokus ligger fortfarande på korrekt funktion men också på att träningen skall hjälpa dig att nå de idrottsliga mål du satt upp. Dit når vi genom att välja övningar som är specifika för din sport.

Till huvudmenyn

Tips till dig som just påbörjat träning eller behandling

Att öva är viktigt
En terapeut kan behandla dig för att få bort din smärta, men bara du själv kan träna upp din styrka och din funktion. Du kommer att få eller har kanske reda fått några övningar att träna på hemma. Göra dessa övningar varje dag. Detta gäller speciellt om vi har hitta ett felaktigt andningsmönster.

Var uppmärksam på hur du rör dig i vardagen
Försök att så ofta som möjligt använda dig av korrekta rörelser när du sitter, står, går, lyfter osv. Detta är väldigt viktigt för att undvika återkommande besvär. Den första tiden fokuserar på att hjälpa dig hitta tillbaka till rätt sätt att röra dig i vardagen och i din träning.

Undvik belastningar som ger dig smärta
Ju större belastning du utsätter kroppen för desto bättre måste dina stabiliserande muskler fungera. Om du belastar kroppen för hårt ökar risken för att du börjar använda ett felaktigt stabiliseringsmönster. Var därför uppmärksam på hur du mår dagen efter litet tyngre fysisk belastning och anpassa dig till hur kroppen reagerar.

Om du har återkommande besvär kan det bero på att du belastar för hårt i förhållande till din förmåga att stabilisera korrekt. Träningsintensiteten måste ligga på den nivå som du förmår stabilisera på!

Ha tålamod
Det är möjligt att du har använt ett inkorrekt rörelsemönster under väldigt lång tid. Att förändra detta kan ta några veckor. Jobba på! Jag hjälper dig!

Kontakta oss eller boka en tid direkt.

Till huvudmenyn