Behandling

Det finns ofta en bakomliggande orsak till att du har ont. En stel led eller en försvagad muskel kan ge upphov till en smärta någon helt annanstans på kroppen.

Det räcker därför inte att bara behandla det som ger dig symtom. För att uppnå ett bestående resultat behövs en undersökning av din rörlighet, stabiliseringsförmåga, styrka och andningsmönster för att på så sätt hitta orsaken till besvären.

Därefter kombineras manuell behandling med aktiv rörelse korrigering enligt DNS­-metoden. Detta bidrar inte bara till att få dig smärtfri utan även till bättre träningsresultat, ökad tolerans för belastning och ökad rörlighet­ – helt enkelt en bättre vardag.

Läs vidare eller hoppa direkt till till någon av behandlingsformerna:

Naprapati

Naprapatbehandling består av flera olika manuella metoder som kombineras på olika sätt. Förutom smärtbehandling utförs en grundlig undersökning för att hitta orsaken till besvären.

Till exempel kan ett felaktigt rörelsemönster eller försvagad muskulatur orsaka spänningar och värk från muskler och leder på många olika håll på kroppen. Därför är en viktig del av behandlingen också individuella träningsprogram och råd om kroppshållning och arbetsställningar, så kallade Spine Spare-tekniker.

Till huvudmenyn

DNS (Dynamisk Neuromuskulär Stabilisering)

Korrekt muskelstabilitet utvecklas automatiskt under vårt första levnadsår i takt med att hjärnan och nervsystemet utvecklas. Detta är en nedärvd reflex och sker på ett förutsägbart sätt hos alla barn. När stabiliteten ökar kan barnet successivt gå från att ligga på mage till att krypa, stå och slutligen gå.

Många olika saker kan senare i livet påverka vårt stabiliserings- och rörelsemönster negativt med ökad risk för skador och smärta som följd.

DNS-metoden baseras på att de nedärvda reflexerna fortfarande finns kvar i hjärnan och kan reaktiveras genom specifik behandling och träning. Rörelserna och övningarna upprepas och integreras sedan i din vanliga träning och i ditt sätt att röra dig i vardagen så att ett korrekt stabiliseringsmönster återskapas.

DNS är utvecklad av Professor Pavel Kolar, Prag, Tjeckien och är idag en av de snabbast växande behandlingsmetoderna för både smärtbehandling och prestationsförbättring inom elitidrott.

”DNS is the closest you can get to magic!”

Till huvudmenyn

Dry Needling

Dry needling innebär att akupunkturnålar används för att behandla spänningar i muskler, fascia (bindväv), ligament eller ärrvävnad. Behandlingen liknar akupunktur men med skillnaden att nålen appliceras där en spänning diagnostiserats (vanligen i en så kallad triggerpunkt) inte bara i akupunkturpunkter.

Till huvudmenyn

Akupunktur

I behandlingen används så kallad Västerländsk medicinsk akupunktur (WMA). Metoden har utvecklats från kinesisk akupunktur, men använder nutida kunskap från anatomi, fysiologi och patologi såväl som principerna från evidensbaserad medicin.

Den största skillnaderna mellan WMA och kinesisk akupunktur är att WMA inte använder traditionella begrepp som qi-flöde eller yin/yang-balanser samt att man inom WMA betraktar akupunktur som en del inom konventionell medicin.

Till huvudmenyn

Fasciabehandling

Inom begreppet fascia (bindväv) ryms en mängd olika strukturer som till exempel muskelhinnor, ligament och ledband. Väl fungerande ”frisk” fascia är mjuk och elastisk som ett följsamt kontinuerligt nät i kroppen.

Om fascian skadas eller hålls förkortad under längre tid utvecklas spänningar och stelhet. Strukturen förändras och blir stum och osmidig. Dessa förändringar kan skapa spänningar, tryck och obalanser i andra strukturer i kroppen som t.ex. nerver och muskler. Fasciaspänningar tar som regel lång tid att utvecklas till symtom och kräver korrekt diagnos och behandling.

Till huvudmenyn

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping utvecklades i Japan under 1970-talet. Tejpen används både förebyggande och för behandling av till exempel sportskador samt vid olika fysiska smärtor.

Metoden kan till exempel användas för smärtlindring, rörelseoptimering, korrigera postural hållning samt för att minska svullnad. Tejpen sitter kvar på kroppen i upp till en vecka och du kan träna, duscha, simma etc. som vanligt.

Kinesiology Taping är ett utmärkt komplement till den övriga behandlingen.

Till huvudmenyn