DNS (Dynamisk Neuromuskulär Stabilisering)

DNS-Dynamisk Neuromuskulär Stabilisering, är utvecklat av professor Pavel Kolar, Charles University, Prag.
Metoden bygger på det faktum att människans förmåga att skapa korrekt muskulär stabilitet är medfödd. Detta utvecklas gradvis under första levnadsåret i takt med att nervsystemet mognar. Allt sker automatisk, från att ligga till krypa, sitta, stå och gå.
Detta nedärvda mönster skall vi idealiskt ha med oss hela livet, men man kan av många olika orsaker förlora den korrekta stabiliseringen.
Skador, inkorrekt träning, stress, oro, är några exempel. Följden blir då att fel muskulatur tar över den stabiliserande funktionen och därmed ökar risken för överbelastning och smärta i muskler och leder.
DNS metoden syftar till att återskapa det ursprungliga rörelsemönstret genom specifik behandling och träning.

Först görs en undersökning för att hitta de svaga länkarna i din rörlighet och stabilisering. Därefter används en kombination av behandling och övningar som steg för steg återskapar ett korrekt och effektivt rörelsemönster.
Beroende på individuell kapacitet och förmåga anpassas metoden till mer behandlings- eller övningsbaserad. DNS kan därför användas för en mängd olika tillstånd, från kroniska smärttillstånd till prestationsförbättring inom elitidrott.

Ledcentrering
Målet med DNS-behandling är att skapa s k ledcentrering (joint centration). Med det menas att en led hålls i en korrekt biomekanisk position vid rörelse och belastning. En centrerad led ger en optimal kraft eftersom muskler, ligament och ledytor är i balans. Alltså ett effektivt rörelsemönster. Detta gör också att du kan belasta hårdare i din träning.
Om leden däremot inte är väl centrerad kan inte heller de omkringliggande musklerna fungera perfekt och instabilitet, stelhet och ökad skaderisk blir följden.

Andningen är första steget
En väldigt vanlig orsak till förlorad stabilitet är ett inkorrekt andningsmönster.
Diafragman är den huvudsakliga respiratoriska (inandnings-) muskeln, men den har också en mycket viktigt stabiliserande funktion.
Dessa två funktioner (andning och stabilitet) är direkt beroende av varandra. Kort sagt, utan korrekt andning finns inte heller korrekt stabilitet!
När diafragman aktiveras korrekt trycks den nedåt och stimulerar då en kontraktion i bäckenbottens muskler och i de abdominal musklerna. Detta ökar det så kallade Intra Abdominala Trycket (IAP) vilket i sin tur ökar bålstabiliteten.
Man börjar därför ofta med att korrigera andningen.
Andra viktiga områden att korrigera är ofta fot och nackmuskler.

Träningen
I alla DNS-övningar ligger fokus på att behålla en korrekt andning och ett adekvat Intra Abdominalt Tryck (IAP). Saknas detta så saknas också korrekt stabilitet och övningen är då inte längre funktionell!
Därför börjar man med långsamma och enkla rörelser och bygger vidare tills stabilitet kan bibehållas i snabba, komplexa, sportspecifika övningar.
För att förstärka och permanenta en korrekt nervsignalen från hjärna till muskel måste övningarna tränas ofta men i korta intervaller. Du kommer därför att få 2-3 övningar att jobba med själv.

Läs mer om DNS här; www.rehabps.com

Till huvudmenyn